توکسین بوتولینوم, بوتوکس, دیسپورت  

 تعيين وقت ويزيت

دکتر اميد زرگري


بوتوکس چه عملی انجام می دهد ؟

موارد استفاده بوتوکس کدامند؟

روز تزریق


 

بوتوکس چه عملی انجام می دهد ؟ 

بخش قابل توجهی از خطوطی که برچهره ما می افتد, ناشی از تکرار مداوم حالاتی است که به  طور خود آگاه یا نا خود آگاه به صورت خود می دهیم. پس از مدتی این خطوط که خطوط داینامیک نامیده می شوند, دایمی شده و بدون آنکه ما احساس خشم یا نگرانی و امثال آن را داشته باشیم در چهره ما نقش می بندند. خطوط پیشانی , وسط ابرو (خط اخم) و کناره چشم ها از این نوع هستند. 

بوتوکس با شل کردن عضلات مربوطه مانع از بروز این خطوط می شود. اثر بوتوکس معمولا از چند روز پس از استفاده از آن شروع شده, بعد از چند هفته به حداکثر خود می رسد و سر انجام پس از چند ماه به اتمام می رسد. با خاتمه اثر بوتوکس, خطوط به حالت اول خود بر می گردند, اما هرگز بدتر از قبل نخواهند شد و با ادامه استفاده از دارو غالبا طول مدت اثر آن افزوده می شود. 

بوتوکس اثری بر اعصاب منطقه نمی گذارد, بنابر این اختلال حسی در محل  بروز نمی کند.

 

موارد استفاده بوتوکس کدامند؟ 

بوتوکس از حدود پانزده سال قبل در درمان امراض مختلفی همچون انحراف چشم, سردرد های عصبی و در درمان پرتعرقی بدن مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این دارو  پس از تایید آن توسط سازمان دارو و غذای آمریکا در سالیان اخیر به شدت رو به افزایش نهاده است .

 

روز تزریق 

بوتوکس توسط سر سوزن های نازکی وارد عضله خواهد شد, بنابر این درد محل تزریق آن اندک بوده, نیازی به بی حسی ندارد. کل عمل طی دقایقی به پایان خواهد رسید و پس از آن بیمار میتواند به سر کار خود باز گردد. گاه کبودی کوچکی در برخی نقاط ایجاد می شود که به سهولت با مواد آرایشی قابل پوشانیدن بوده و پس از چند روز از بین می رود.  

توصیه من به شما این است که تا دو ساعت پس از تزریق ,عضلات ناحیه را ورزش دهید تا جذب دارو را تسهیل کند اما از مالش و فشار دادن ناحیه پرهیز کنید. همچنین بهتر است تا چند ساعت از دراز کشیدن نیز خودداری کنید.