لیزر


تعيين وقت ويزيت

دکتر اميد زرگري


  هر چند اسم ليزر ممكن است قدري ترسناك به نظربرسد , اما در واقع ليزر چيزي نيست جزء نوري كه شديداً متمركز شده است . اين نور قابليت اين را دارد كه

به ارگان هدف رسيده و با  ايجاد گرما در آن , باعث تخريب بافت هدف شود  

 در حال حاضر ليزر بهترين روش درمان براي موهاي زائد به شمار مي رود و

   براي موهاي زائد تمام بدن و براي تمام سنين قابل استفاده است . ليزر از سال

 ها قبل توسط سازمان FDA امريكا براي اين منظور مورد تائيد قرار گرفته است .

 مزاياي ليزر به روش هاي ديگرآن است كه درد چنداني ندارد , بسيار سريعتر

 از روش هاي فيزيكي ديگر مثل الكتروليز قابل انجام است و احتمال بروز

 جوشگاه يا تغيير رنگ بدنبال آن بسيار اندك است .

 

 

 

 در عين حال ليزر محدوديتهايي هم دارد , مهمترين نكته آن است كه ليزر فقط روي موهاي در حال رشد تأثير ميگذارد و از آنجايي كه در هر لحظه از زمان فقط

 درصدي از موها در حال رشد هستند و بقيه در مرحلة استراحت مي باشند , لذا تنها درصدي از موها با هر بار انجام ليزر از بين مي رود . به همين منظور غالباًَ

 جلسات متعددي براي انجام ليزر لازم است و معمولاً فواصل اين جلسات مي بايست حدود 4 هفته باشد .

نكته ديگرآن است كه پاسخ افراد مختلف به ليزر متفاوت است و همة افراد بطور يكسان پاسخ نمي دهند .

 

عوارض ليزر بسيار نادر هستند , گهگاه قرمزي , ايجاد شدن دلمه و تغيير رنگ هاي مختصري در محل ليزر ايجاد

 مي شود كه غالباً به سرعت از بين ميروند .

براي كاستن اين عوارض , بهتر است از 2 تا 4 هفته قبل از ليزر تا چند هفته بعد از آن از قرار گرفتن در معرض نور شديد آفتاب پرهيز كرده و در تمام اين مدت از

 كرم هاي ضد آفتاب استفاده كنيد.

چند نکته دیگر:

1ـ براي كاهش موهاي ناخواسته در هر يك از مناطق بدن لازم است  ليزر

 در جلسات متعدد درمان تكرار شود . تعداد دفعات درمان در افراد مختلف

 متفاوت است تعيين ميزان جلسات درمان توسط پزشك مقدور نمي باشد .

2ـ هدف نهايي از درمان ,كاهش موهاي ضخيم منطقه مورد درمان است .

از بين بردن كامل و دائمي همه موها امكان پذير نمي باشد .

3ـ در تعداد كمي از افراد پوست منطقه مورد درمان ممكن است موقتاً كم

 رنگ تر و يا پر رنگ تر گردد. اين تغييرات رنگ معمولاً بعد از چند هفته

 تا چند ماه به حالت طبيعي خود باز مي گردد .

4ـ در هنگام درمان با ليزر در منطقه مورد درمان سوزش و يا درد قابل

 تحمل ايجاد مي گردد . در تعداد كمي از افراد سوزش و حساس شدن منطقه

 مورد درمان ممكن است تا 24 ساعت ادامه يابد .

5ـ در تعداد كمي از افراد با پوست حساس , امكان ايجاد تاول و حتي دلمه

 (كراست) در ناحيه مورد درمان وجود دارد كه در مدت چند روز تا يك

 هفته از بين مي رود .

6ـ در تعداد معدودي از بيماران به دنبال عفونت و يا تاول در منطقه مورد درمان , اسكار ظريفي در بعضي از نقاط ممكن است ايجاد شود .